contrac-managmett

Business Services

Om het tempo van de snel veranderende wereld bij te kunnen houden, moeten bedrijven zich fundamenteel anders inrichten dan voorheen. Digitaal, optimaal gericht op de klant en gebruikmakend van de laatste technologieën.

De winnaars van de toekomst zijn de bedrijven die blijven innoveren en verder kijken dan de huidige behoeften van klanten. StrateG helpt ondernemers vanuit een ander perspectief naar concurrentie en markten te kijken en nieuwe strategieën te ontwerpen en te implementeren door gebruik te maken van interactieve workshops in een gestructureerd ontwerpproces.

Strategie uitvoering

De grootste uitdaging voor het merendeel van organisaties is het concretiseren en het daadwerkelijk realiseren van een nieuwe strategie. Nieuwe activiteiten worden ontplooid of oude afgestoten, de organisatie moet wellicht op een andere manier worden aangestuurd of bedrijfsprocessen moeten anders worden ingericht.

StrateG formuleert samen met de onderneming de gewenste veranderstrategie en begeleidt het bijbehorende verandertraject, zodat de nieuw geformuleerde strategie ook daadwerkelijk kan worden geïmplementeerd en het door het bedrijf gewenste resultaat kan worden bereikt.

bijlage-2

Wendbare organisaties

Organisaties moeten zich continu blijven ontwikkelen, dit vraagt wezenlijk andere competenties van managers en medewerkers. Daar waar nodig zet StrateG Lumina Learning in, een assessmenttool dat gedrag op een gedifferentieerde manier meet en inzichtelijk maakt.

Het gebruik van Lumina helpt organisaties te selecteren op basis van competentiepotentieel, leidt tot meer zelfinzicht van individuele medewerkers en tot betere samenwerking in teams, van directieniveau tot aan de werkvloer. Klik hier voor meer informatie over Lumina Learning, Lumina Select, Lumina Spark en Lumina Team. Je kan ook deze korte video bekijken of de gedetailleerde Lumina Spark Explainer.

Meer informatie over de Business Services van StrateG?

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.