Het huidige tijdperk van transformatie overleven?

 In Blog

We leven in een wereld die steeds sneller verandert. Veel bedrijven realiseren zich dat hetzelfde blijven doen geen optie meer is en hebben het ontwikkelen van nieuwe businessmodellen als prioriteit nr. 1 bij het creëren van meer winstgevendheid. Eerder dit jaar wees onderzoek van Berenschot naar strategietrends uit, dat slechts 3% van de onderzochte bedrijven erin slaagde hun nieuwe strategie te implementeren. StrateG is benieuwd wat úw ervaringen zijn met strategie-implementatie en roept bedrijven op de onderstaande poll in te vullen. StrateG beoogt met dit nieuwe blog inzicht te geven in de kritische succesfactoren voor het realiseren van strategische groei. Invloed uitoefenen op de inhoud van dit blog kan! Laat in een reactie weten tegen welke struikelblokken uw organisatie aanloopt bij het implementeren van nieuwe strategieën en ontvang in ruil daarvoor de Strategie Executie Test. Deze test geeft snel inzage in de elementen van uw strategieproces die voor verbetering vatbaar zijn.

Recent Posts
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text.